ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ (คู่ขนาน ถนนพระราม 9 ฝั่...
เริ่ม 06 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณแยกบ้านม้า ซอยราม...
เริ่ม 03 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง หน้าการกีฬาแห่งประเทศไท...
เริ่ม 02 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างสถานนีรถไฟ...
เริ่ม 02 มี.ค. 2561
โปรดหลีกเลี่ยง ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 36-40...
เริ่ม 24 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งปิดทางลง ทางยกระดับรามคำแหงขาเข้า...
เริ่ม 23 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 167 ถึง ซ...
เริ่ม 19 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้...
เริ่ม 19 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่องทางชิดเ...
เริ่ม 17 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างกำแพงนำ...
เริ่ม 17 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างกำแพงนำ...
เริ่ม 10 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหงบริเวณซอยรามคำแหง 96 ถึงซอย...
เริ่ม 06 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนนถนนรามคำแหง เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโ...
เริ่ม 05 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงเส้นทางจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างกำแพงน...
เริ่ม 03 ก.พ. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 2 ช่องจราจรชิดบ...
เริ่ม 27 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงเส้นทางการจราจรถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ติดเกาะก...
เริ่ม 26 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเนื่องจากจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรมคำแหง 76...
เริ่ม 20 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณการกีฬาแห่งประเทศ...
เริ่ม 16 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 11-19 ฝ...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดพื้นที่บริเวณรอบหอนาฬิกาและจุดจอดรถประจำมหาวิทยา...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงเส้นทางบนถนนรามคำแหง เพื่อสำรวจสาธธารณูปโภคใต...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561