ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 12