รายละเอียดโครงการ
ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีพื้นที่ขนาดประมาณ 160 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดินของ รฟม.ในท้องที่เขตห้วยขวาง อยู่ติดกับศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1) ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และ สำนักงานบริหารและจัดการ (Operation Control Center and Administration Office)
2) อาคารซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop)
3) อาคารซ่อมบำรุงเสริม (Infra Workshop)
4) โรงจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)
5) อาคารปรับสมดุลย์ล้อรถไฟฟ้า (Wheel Re - Profiling)
6) โรงล้างรถไฟฟ้า (Wash Plant)