รายละเอียดโครงการ
วงเงินลงทุนโครงการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีวงเงินลงทุนสำหรับการจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา เป็นเงินประมาณ 79,221.24 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
สัญญา : ผู้รับจ้าง วงเงินค่าจ้าง (ล้านบาท)
สัญญาที่ 1 : CKST JV 20,633.00
สัญญาที่ 2 : CKST JV 21,507.00
สัญญาที่ 3 : ITD   18,570.00
สัญญาที่ 4 : UNIQUE 9,990.00
สัญญาที่ 5 : CKST JV 4,831.24
สัญญาที่ 6 : UNIQUE 3,690.00
รวมวงเงินค่าจ้าง 79,221.24