โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
ข่าวการจัดการจราจร
แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
96.58%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2565
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ ช่องทางคู่ขนาน และฝั่งข
09 ส.ค. 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่...
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม สถานีศรีบูร
10 ก.ย. 2565
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม สถานีศรีบูรพา   ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 เวล...
รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 ช่องจราจร ริมฝั่งกำแพงพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุ
16 มิ.ย. 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ ...