ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง(เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเ...
เริ่ม 28 พ.ค. 2561
รฟม.วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในโครงก...
เริ่ม 26 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 147/1 ถึง...
เริ่ม 25 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณ ซอยรามคำแหง 90 ...
เริ่ม 21 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง(เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเ...
เริ่ม 18 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณ ซอยรามคำแหง 105...
เริ่ม 14 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณแยกบ้านม้า - ซอย...
เริ่ม 12 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร(เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหงฝั่ง...
เริ่ม 09 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ขาออก บริเวณแยกรามคำแหง 2...
เริ่ม 09 พ.ค. 2561
รฟม.จัดงานวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี ...
เริ่ม 04 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ทั้งฝั่งขาออก ชิดขอบทา...
เริ่ม 04 พ.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง ...
เริ่ม 30 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหงขาเข้าเพิ่มเติม บริเวณซอยรา...
เริ่ม 28 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร (เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหง ...
เริ่ม 26 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 118 ถึง ซ...
เริ่ม 25 เม.ย. 2561
รฟม.ให้การต้อนรับการเคหะแห่งชาติ เข้ามาศึกษาการบริหารด้านควา...
เริ่ม 24 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 76 - ปั้...
เริ่ม 24 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 64 - 64/...
เริ่ม 21 เม.ย. 2561
การจัดการทางยกระดับรามคำแหง...
เริ่ม 17 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดการใช้งานทางยกระดับรามคำแหงขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง...
เริ่ม 12 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง (เพิ่มเติม) บนทางยกระดั...
เริ่ม 09 เม.ย. 2561