ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ ช่องทางคู่ขนาน และฝั่งขาออก บริเวณซอยพระราม ๙ (ซอย19) ช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนาน ถึงแยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อซ่อมคืนผิวจราจร วันที่ 15 สิงหาคม (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ ช่องทางคู่ขนาน และฝั่งขาออก บริเวณซอยพระราม ๙ (ซอย19) ช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนาน ถึงแยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อซ่อมคืนผิวจราจร วันที่ 15 สิงหาคม (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า สัญจรได้ 3 ช่องจราจร และฝั่งขาออกสัญจรได้ 6 ช่องจราจร (รวมช่องทางคู่ขนาน)

       ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com