ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
89.46%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564
อาคารจอดแล้วจร
37.04%
ปี เดือน

วันที่ 10 ส.ค. 2564

วันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 10 เม.ย. 2564

วันที่ 10 เม.ย. 2564

วันที่ 23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มี.ค. 2564

วันที่ 21 พ.ย. 2563

วันที่ 23 ต.ค. 2563