ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
94.51%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565
OR25 : สถานี ราษฎร์พัฒนา
60.45%
ปี เดือน

วันที่ 31 ส.ค. 2564

วันที่ 31 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564