ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำแหง 83 - โชว์รูมฮอนด้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพก่อนคืนผิวจราจรและติดตั้งสะพานลอย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำแหง 83 - โชว์รูมฮอนด้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพก่อนคืนผิวจราจรและติดตั้งสะพานลอย

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2565 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   ช่วงที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 83 - 83/3 เพื่อดำเนินการปรับปรุงก่อนคืนสภาพผิวจราจรและติดตั้งสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กันยายน 2565 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   ช่วงที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 83 - โชว์รูมฮอนด้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงก่อนคืนสภาพผิวจราจรและติดตั้งสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2565 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง