ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนาน ถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่องานก่อสร้าง ทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม๙ จากเดิมสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยขยายเวลาไปถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนาน ถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยขยายเวลาไปถึง วันที่ 31 มกราคม 2565  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ ถนนพระราม๙ ฝั่งขาเข้า สัญจรได้ 3 ช่องจราจร สำหรับฝั่งขาออก สัญจรได้ 6 ช่องจราจร

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com