ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ความสำเร็จงานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สัญญาที่ 3 บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน แจ้งความสำเร็จงานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า โดยหัวเจาะอุโมงค์ได้เจาะทะลุ (TBM Final breakthrough) เข้าสู่สถานีหัวหมากอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดงานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสัญญาที่ 3

สรุปงานขุดเจาะอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3 ITD :  ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า

1) อุโมงค์ที่ 1 (Westbound) ระยะทาง 3,327 เมตร

2) อุโมงค์ที่ 2 (Eastbound) ระยะทาง 2,881 เมตร

รวม Westbound (1) + Eastbound (2) ระยะทาง 6,208 เมตร

ระยะเวลารวม 12/1/2019 - 4/3/2021

โดยงานเจาะอุโมงค์ทั้งหมดแล้วเสร็จก่อนแผนงาน 118 วัน