ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. จัดกิจกรรม “นักอนุรักษ์ดินน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติยศ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563

          วันที่ 3 ธันวาคม 2563  รฟม. โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “นักอนุรักษ์ดินน้อย ตามรอยศาสตร์พระราชา”  ณ โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรดินให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่วัยอนุบาล ได้เรียนรู้และซึมซับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้มีใช้สืบไปในอนาคต รวมทั้งร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและนำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเชิดชูพระเกียรติยศ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563