ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

เล่นสงกรานต์ อย่างไทย “ ไม่แป้ง ไม่โป๊ ไม่เหล้า ไม่แรง ไม่ลวนลาม”

     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-16 เมษายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เล่นสงกรานต์ อย่างไทย “ ไม่แป้ง ไม่โป๊ ไม่เหล้า ไม่แรง ไม่ลวนลาม” ในการเล่นสงกรานต์อย่างพอดีและเหมาะสม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่างงดงาม