ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ทางออก หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเคลื่อนย้ายหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า สถานีรามคำแหง

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ทางออก หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเคลื่อนย้ายหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า สถานีรามคำแหง

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 15 มกราคม 2564 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง