ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณปากซอยรามคำแหง 12 เพื่องานขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า (TBM1)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณปากซอยรามคำแหง 12 เพื่องานขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า (TBM1)

 

ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การจัดจราจรบนพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1) ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 3 ช่อง ขาออก 1 ช่อง

2) ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 2 ช่อง ขาออก 2 ช่อง

 

*หมายเหตุ การจัดจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสภาพปริมาณจราจรแต่ละช่วงเวลา