ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

    ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 โดยในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 เป็นช่วงเวลาซ้อมใหญ่ และ ตรงกับช่วงสอบไล่ของนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งบริเวณถนนรามคำแหงมีปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงถนนรามคำแหงในช่วงวัน เวลาดังกล่าว