ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม.จัดกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้นำผู้บริหารและพนักงาน รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และประชาชนชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูน้ำ จัดวางท่อระบายน้ำ และกำจัดวัชพืช บริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (Depot) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหล่า และแสดงความจงรักภักดีและพลังความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเป็นการปรับ ภูมิทัศน์ในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ให้สะอาดและสวยงาม อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป