ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่าน COVID-19 ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 แพร่กระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ติดเชื้อ ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ อันอาจเกิดจากการไอ จาม เสมหะของผู้ป่วย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือบริเวณโดยรอบ  โดยมอบให้กับ โรงพยาบาลอานันทมหิดล   โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อสร้างความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 

 

สำหรับ อุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 แพร่กระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ติดเชื้อ นี้   รฟม. ได้ร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  ผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า ดำเนินการผลิตอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ครอบใช้งาน สำหรับผู้ป่วยขณะนอนบนเตียงช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ โดยทีมวิศวกรและแรงงานจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ  ที่ร่วมมือกันประกอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการขอขอบคุณและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน