ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

     ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการกำหนด 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ได้แก่

1)ขับช้า

2)เปิดไฟหน้ารถ 

3)คาดเข็มขัด