ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กระทรวงคมนาคม ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านรถไฟฟ้า จัดกิจกรรม “รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ”

 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการจัดกิจกรรม “รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ” ณ ลานจอดรถ MRT สถานีเพชรบุรี โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) เข้าร่วมงานฯ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการผนึกกำลัง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการรถไฟฟ้าและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ” ในวันนี้ เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งมวลชนระบบรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนที่จะเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยกระทรวงฯ รฟม. รฟฟท. BEM และ BTS ได้จัดเตรียมบริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้ง และรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งให้บริการอาคารและลานจอดรถในเส้นทางรถไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องมีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของประชาชน ทั้งการให้บริการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเดินทาง จุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ และมารตการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด 

     รฟม. ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ฟรีทั้ง 2 สาย ในวันที่ 26 ต.ค. 60 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา รฟม. กว่า 200 คน คอยอำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ 

     นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) 

     ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เปิดให้บริการฟรีเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการฟรีในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. และเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30 – 02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ รฟม. ยังเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ฟรีเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 03.00 น. จำนวน 2 แห่ง คือ 1) อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว รองรับรถยนต์ได้ 2,200 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รองรับรถยนต์ได้ 200 คัน รวมถึงเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ฟรี ในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ตั้งเวลา 05.00 – 01.00 น. และเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 03.00 น. จำนวน 4 แห่ง คือ 1) อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,296 คัน 3) อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รองรับรถยนต์ได้ 1,076 คัน 4) อาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 รองรับรถยนต์ได้ 565 คัน ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รฟม. ได้จัดเตรียมจิตอาสาพนักงาน รฟม. กว่า 200 คน คอยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนตามสถานีที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการหนาแน่น โดยเฉพาะสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับ Shuttle bus ขสมก. พร้อมทั้งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. และพนักงานผู้บังคับสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจำสถานีต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า และคอยให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน

     รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 02.00 น. 

     นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เตรียมมาตรการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์จะให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 02.00 น. รวมทั้งได้เตรียมรถไฟฟ้าไว้ให้บริการเต็มอัตรา โดยจะมีรถให้บริการทุก 10 นาที ตลอดทั้ง 3 วัน สำหรับในกรณีที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น บริษัทได้เตรียมขบวนรถไฟฟ้าเสริมไว้เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้ นอกจากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทาง จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการ และการดำเนินงานต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้เป็นอย่างดี 

     รถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจะเปิดให้บริการฟรีสำหรับประชาชนที่จะไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระราชพิธีมณฑลท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ โดยจะให้บริการความถี่เดียวกันกับวันทำการปกติ นอกจากนี้ได้จัดทีมรักษาความปลอดภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉินประจำ 3 สถานีหลัก คือ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีพญาไท และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับประชาชนที่จะใช้บริการในวันนั้น

     รถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการขบวนแรกสายสุขุมวิท จากสถานีหมอชิตและสถานีสำโรง เวลา 05.15 น. สายสีลม จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางหว้า และจากสถานีบางหว้าไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลา 05.30 น. และจะให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 

     สำหรับผู้ที่มีบัตรแรบบิทนั้นสามารถนำมาใช้บริการได้โดยระบบจะไม่ตัดเงิน ไม่ตัดจำนวนเที่ยว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตรโดยสารให้กดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวฟรีได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วทุกตู้บนสถานี 

     อนึ่ง สำหรับส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตั้งแต่ สถานีอ่อนนุช ถึง สถานีสำโรง และส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่ สถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที จะให้บริการฟรี ในวันที่ 25, 26 และ 27 ตุลาคม 2560 โดยระบบจะไม่คิดเงินค่าโดยสารในส่วนต่อขยาย และสำหรับผู้โดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที สามารถกดรับตั๋วโดยสารฟรีได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี 

 

     สำหรับการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีฯ ณ บริเวณพระราชพิธีมณฑลท้องสนามหลวง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีเอกมัย สถานีบางนา และสถานีกรุงธนบุรี แล้วต่อรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี หรือโดยสารมาลงที่สถานีราชเทวี ต่อเรือคลองแสนแสบที่สถานีท่าเรือสะพานหัวช้างเพื่อเดินทางไปยังสถานีผ่านฟ้า หรือลงที่สถานีสะพานตากสิน โดยสารเรือฟรีจากท่าเรือสาทรไปยังท่าเรือตลาดยอดพิมาน หรือประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไป ณ บริเวณพระราชพิธีมณฑลท้องสนามหลวง สามารถเดินทางไปวางดอกไม้จันทน์ ได้ที่พระเมรุมาศจำลองที่ ไบเทค โดยเดินทางไปลงที่สถานีบางนา และสามารถเดินทางไปยังซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ดังนี้ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ที่ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ลงที่สถานีชิดลมหรือสถานีสยาม ลานหน้าสนามศุภชลาศัยลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 สวนลุมพินี ลงสถานีศาลาแดง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางที่ สวนจตุจักร ลงสถานีหมอชิต และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดไผ่ตัน ลงสถานีสะพานควาย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ลงสถานีสยาม วัดธาตุทอง ลงสถานีเอกมัย วัดยานนาวา ลงสถานีสะพานตากสิน วัดบางนาใน ลงสถานีบางนา และที่วัดปริวาส โดยใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ลงสถานีบีอาร์ทีวัดปริวาส