ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

รฟม.จัดงาน “Smart Life by MRT Orange Line เชื่อมสายทาง สร้างคุณภาพชีวิต” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

     วันที่ 31 สิงหาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงาน “Smart Life by MRT Orange Line เชื่อมสายทาง สร้างคุณภาพชีวิต” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ โดย นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ที่ปรึกษา รฟม. รักษาการแทน รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) เป็นประธานการจัดงาน และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ประกอบด้วย นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ส่วนที่ 1 นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ส่วนที่ 2 และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด