ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันกีฬา” ให้กับเยาวชนชุมชนสามัคคีพัฒนา ซอยรามคำแหง 68

   วันที่ 30 มีนาคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ) จัดกิจกรรม “รฟม. แบ่งฝัน ปันกีฬา”บริเวณลานกีฬาชุมชนสามัคคีพัฒนา ซอยรามคำแหง 68  โดยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและน้ำดื่มให้กับเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาให้มีความสามารถและเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องนโยบายของ รฟม. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน