ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562"

   วันที่ 10 เมษายน 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม"รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562"  กับ สำนักงานงานเขตในพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการฯ  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณค่าและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด โดย รฟม. ยึดหลักการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ร่วมกับชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน "รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง"