ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์), ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์), ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสื่อ และอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยผู้มีจิตศรัทธาทั้งจาก บุคลากรของ รฟม., ที่ปรึกษา PMCSC1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฯ ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และนักเรียนสำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่หน่วยงานราชการ, โรงเรียน, ชุมชนหรือหมู่บ้าน และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนรามคำแหง หรือบริเวณสายทางโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ