ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม #ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบำเพ็งใต้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และวัดศรีบุญเรือง วันที่ 15 กรกฎาคม

รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบำเพ็งใต้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และวัดศรีบุญเรือง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รฟม. , ที่ปรึกษา PMCSC1 , PMCSC2 และผู้รับจ้าง 1 – 5 ร่วมกับ สำนักงานเขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมงานและน้อง ๆ นักเรียนตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เห็นความสำคัญของประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนา เป็นมงคลแก่ชิวิต ให้รุ่งเรือง รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมความตระหนักของการมีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่น สืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รฟม. ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง โรงเรียน วัด และชุมชนที่อยู่บริเวณสายทางโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเลี้ยงไอศรีมให้กับน้อง ๆ นักเรียน ทุกคนล้วนมีความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กันถ้วนหน้า “รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง” #สายสีส้มสายบุญ