ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตตามแนวสายทาง

     วันที่ 10-11 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดย รฟม., ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561" ร่วมกับสำนักงานเขต ตามแนวสายทางโครงการ ดังนี้

1.สำนักงานเขตห้วยขวาง 

2.สำนักงานเขตบางกะปิ 

3.สำนักงานเขตสะพานสูง 

4.สำนักงานเขตมีนบุรี 

 

     เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยใช้โอกาสของเทศกาลสงกรานต์ในการเสริมสร้างความรักของสถาบันครอบครัว และการให้เกียรติผู้สูงอายุ เสริมสร้างความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น โดยทางโครงการฯได้มอบผ้าขนหนู เป็นที่ระลึกในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ