ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

2 มีนาคม 2562 รฟม., ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทประชาพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ พร้อมทั้งข้อมูลการย้ายสถานีราษฎร์พัฒนา แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน สถาบันอบรมกอรี ส.แสงธรรมศาสนวิทยา (หลอแหล) ซอยราษฎร์พัฒนา 23 ภายในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี

2 มีนาคม 2562 รฟม., ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บมจ.ยูนิคฯ ร่วมกิจกรรมงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง โดยในนาม รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และชุดปฏิทิน รฟม. ให้กับผู้นำชุมชนแสงธรรม คลองมณี ซึ่งเป็นครูใหญ่สถาบันอบรมกอรีส.แสงธรรมศาสนวิทยา(หลอแหล), ประธานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสะพานสูง โดยในงานนี้ได้บูทประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการย้ายสถานีราษฎร์พัฒนา ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนที่อยู่ตามแนวสายทาง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง