ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดศรีบุญเรือง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ในนาม รฟม.โดยที่ปรึกษา PMCSC2 และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า ร่วมกับ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ซอยรามคำแหง 107 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานและน้อง ๆ นักเรียนตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เห็นความสำคัญของประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนา รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมความตระหนักของการมีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่น สืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รฟม. ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง โรงเรียน วัด และชุมชนที่อยู่บริเวณแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ด้วย พร้อมกันนี้ทางโครงการฯยังได้จัดเลี้ยงไอศครีมให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 800 แท่ง ทุกคนล้วนมีความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กันถ้วนหน้า “รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง”