ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอเชิญรับชมสารคดีสั้น รฟม. ชุด "รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง"

ขอเชิญรับชมสารคดีสั้น รฟม. ชุด "รถไฟฟ้าเปลี่ยนเมือง"

 

ตอนที่ 1 ระบบรถไฟฟ้าตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ

วันที่ 17 มิ.ย. 61 ช่วงเวลา 17.00 - 17.30 น. 

ตอนที่ 2 เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่อมต่ออนาคต

ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ

วันที่ 24 มิ.ย. 61 ช่วงเวลา 17.00 - 17.30 น. เมื่อ

สามารถชมวีดิทัศน์ย้อนหลังได้ที่ Youtube: PR MRTA Official

ตอนที่ 1 ระบบรถไฟฟ้าตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย
https://www.youtube.com/watch?v=ztDV9pPx1u4

 

ตอนที่ 2 เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่อมต่ออนาคต 
https://www.youtube.com/watch?v=WBMF39Sh0f8