ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

รฟม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้ว่าการ รฟม. , ผู้จัดการโครงการรถไฟฟ้าในทุกสีต่างๆ , ที่ปรึกษางานก่อสร้างฯ และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ รถไฟฟ้าในทุกสี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน