ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 PR/CR PMCSC1 ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ "บอกกล่าว เล่าเรื่อง รถไฟฟ้าสายสีส้ม" ณ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 PR/CR  PMCSC1 ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ "บอกกล่าว เล่าเรื่อง รถไฟฟ้าสายสีส้ม" ณ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการ ร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนประมาณ 450 คน ซึ่งได้รับความสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการเป็นจำนวนมาก