ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ
รฟม. มอบรัก มอบความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ตามแนวสายทางโครง...
17 ก.พ. 2563
กิจกรรมวันเด็กปี 63 รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศู...
17 ม.ค. 2563
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
11 ม.ค. 2563
ลอยกระทง ปี 2562 #กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ...
21 พ.ย. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมชวนน้องประดิษ...
11 พ.ย. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม จัดกิจกรรม Road Show “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่...
09 พ.ย. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด...
14 ส.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ...
09 ส.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศ...
09 ส.ค. 2562
"รถไฟฟ้าสายสีส้ม" แบ่งปันความรู้ “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่อมต่...
23 ก.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม #ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพ...
18 ก.ค. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม จัดกิจกรรม Road Show “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่...
15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมพี่น้องมุสลิม "มอบผลไม้อินทผลัม" ให้กับมัสยิดอิ...
22 พ.ค. 2562
รฟม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562...
10 เม.ย. 2562
รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันกีฬา” ให้กับเยาวชนชุมชนสามัคคีพั...
30 มี.ค. 2562
2 มีนาคม 2562 รฟม., ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4...
04 มี.ค. 2562
19 กุมภาพันธ์ 2562 รฟม. และที่ปรึกษา PMCSC1 ร่วมกันตักบาตรทำ...
19 ก.พ. 2562
รฟม. ยกขบวนสร้างความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
12 ม.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใน...
18 ต.ค. 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 PR/CR PMCSC1 ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาท...
15 ส.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกิจกรรมงาน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2561...
10 ส.ค. 2561