ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ
รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันกีฬา” ให้กับเยาวชนชุมชนสามัคคีพั...
30 มี.ค. 2562
2 มีนาคม 2562 รฟม., ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 4...
04 มี.ค. 2562
19 กุมภาพันธ์ 2562 รฟม. และที่ปรึกษา PMCSC1 ร่วมกันตักบาตรทำ...
19 ก.พ. 2562
รฟม. ยกขบวนสร้างความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
12 ม.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใน...
18 ต.ค. 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 PR/CR PMCSC1 ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาท...
15 ส.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกิจกรรมงาน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2561...
10 ส.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด...
08 ส.ค. 2561
รฟม. จัดพิธีปล่อยแถวกิจกรรม “รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา...
25 ก.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมทำความสะอาด เนื่องในกิจกรรม "รฟม.รวมพลัง...
25 ก.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ...
25 ก.ค. 2561
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน...
10 เม.ย. 2561
รฟม.ร่วมถวายพรพระธรรมบัณฑิต และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก...
12 ก.พ. 2561
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนตามแ...
13 ม.ค. 2561
รฟม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ...
26 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ...
26 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร...
25 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพ...
24 ต.ค. 2560
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรม...
24 ต.ค. 2560