ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด...
08 ส.ค. 2561
รฟม. จัดพิธีปล่อยแถวกิจกรรม “รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา...
25 ก.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมทำความสะอาด เนื่องในกิจกรรม "รฟม.รวมพลัง...
25 ก.ค. 2561
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ...
25 ก.ค. 2561
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน...
10 เม.ย. 2561
รฟม.ร่วมถวายพรพระธรรมบัณฑิต และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก...
12 ก.พ. 2561
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนตามแ...
13 ม.ค. 2561
รฟม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ...
26 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ...
26 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร...
25 ต.ค. 2560
รฟม.ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพ...
24 ต.ค. 2560
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรม...
24 ต.ค. 2560