Mass Rapid Transit
Network
Recent Publications
Traffic Management News
Alignment and Station Locations
Construction Progress
0%
100%
98.31%
Overall Construction Progress of the MRT Orange Line Project
as of end of October 2022
News and Events
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ ช่องทางคู่ขนาน และฝั่งข
09 August 2022
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่...
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 83 - โชว์รูมฮอนด้า และฝั่งขาเข้า บร
16 September 2022
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 83 - โชว์รูมฮอนด้า และฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 36 - 40 เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพ...
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีบูรพา ฝั่งขาเข้า บริเวณแยกบ้านม้า เพื่องานคืนผิวจราจรถาวร สถานีศรีบูร
16 September 2022
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีบูรพา ฝั่งขาเข้า บริเวณแยกบ้านม้า เพื่องานคืนผิวจราจรถาวร สถานีศรีบูรพา   ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 2 ตุลาคม 25...