ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
69.82%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563
OR20 : สถานีลำสาลี
72.07%
ปี เดือน

วันที่ 23 ก.ย. 2563

วันที่ 20 ก.ย. 2563

วันที่ 20 ก.ย. 2563

วันที่ 20 ก.ย. 2563

วันที่ 20 ก.ย. 2563

วันที่ 20 ก.ย. 2563

วันที่ 16 ก.ย. 2563

วันที่ 16 ก.ย. 2563

วันที่ 13 ก.ย. 2563

วันที่ 13 ก.ย. 2563

วันที่ 12 ก.ย. 2563

วันที่ 11 ก.ย. 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563

วันที่ 06 ก.ย. 2563

วันที่ 05 ก.ย. 2563

วันที่ 03 ก.ย. 2563

วันที่ 03 ก.ย. 2563

วันที่ 02 ก.ย. 2563

วันที่ 02 ก.ย. 2563

วันที่ 02 ก.ย. 2563

วันที่ 25 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 23 ส.ค. 2563

วันที่ 21 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ส.ค. 2563

วันที่ 19 ส.ค. 2563

วันที่ 17 ส.ค. 2563

วันที่ 16 ส.ค. 2563

วันที่ 15 ส.ค. 2563

วันที่ 11 ส.ค. 2563

วันที่ 11 ส.ค. 2563

วันที่ 10 ส.ค. 2563

วันที่ 10 ส.ค. 2563

วันที่ 08 ส.ค. 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563

วันที่ 23 ก.ค. 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2563

วันที่ 19 ก.ค. 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

วันที่ 16 ก.ค. 2563

วันที่ 15 ก.ค. 2563

วันที่ 15 ก.ค. 2563

วันที่ 14 ก.ค. 2563

วันที่ 10 ก.ค. 2563

วันที่ 10 ก.ค. 2563

วันที่ 09 ก.ค. 2563

วันที่ 08 ก.ค. 2563

วันที่ 06 ก.ค. 2563

วันที่ 05 ก.ค. 2563

วันที่ 03 ก.ค. 2563

วันที่ 21 มิ.ย. 2563

วันที่ 21 มิ.ย. 2563

วันที่ 21 มิ.ย. 2563

วันที่ 21 มิ.ย. 2563

วันที่ 21 มิ.ย. 2563

วันที่ 19 มิ.ย. 2563

วันที่ 19 มิ.ย. 2563

วันที่ 17 มิ.ย. 2563

วันที่ 14 มิ.ย. 2563

วันที่ 14 มิ.ย. 2563

วันที่ 14 มิ.ย. 2563

วันที่ 13 มิ.ย. 2563

วันที่ 10 มิ.ย. 2563

วันที่ 09 มิ.ย. 2563

วันที่ 05 มิ.ย. 2563

วันที่ 04 มิ.ย. 2563

วันที่ 03 มิ.ย. 2563

วันที่ 01 มิ.ย. 2563

วันที่ 01 มิ.ย. 2563

วันที่ 24 พ.ค. 2563

วันที่ 24 พ.ค. 2563

วันที่ 24 พ.ค. 2563

วันที่ 24 พ.ค. 2563

วันที่ 24 พ.ค. 2563

วันที่ 22 พ.ค. 2563

วันที่ 17 พ.ค. 2563

วันที่ 16 พ.ค. 2563

วันที่ 13 พ.ค. 2563

วันที่ 10 พ.ค. 2563

วันที่ 09 พ.ค. 2563

วันที่ 08 พ.ค. 2563

วันที่ 07 พ.ค. 2563

วันที่ 07 พ.ค. 2563

วันที่ 05 พ.ค. 2563

วันที่ 05 พ.ค. 2563

วันที่ 05 พ.ค. 2563

วันที่ 05 พ.ค. 2563

วันที่ 05 พ.ค. 2563

วันที่ 21 เม.ย. 2563

วันที่ 19 เม.ย. 2563

วันที่ 19 เม.ย. 2563

วันที่ 19 เม.ย. 2563

วันที่ 19 เม.ย. 2563

วันที่ 19 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 16 เม.ย. 2563

วันที่ 15 เม.ย. 2563

วันที่ 14 เม.ย. 2563

วันที่ 11 เม.ย. 2563

วันที่ 04 เม.ย. 2563

วันที่ 04 เม.ย. 2563

วันที่ 03 เม.ย. 2563

วันที่ 02 เม.ย. 2563

วันที่ 01 เม.ย. 2563

วันที่ 22 มี.ค. 2563

วันที่ 22 มี.ค. 2563

วันที่ 22 มี.ค. 2563

วันที่ 22 มี.ค. 2563

วันที่ 22 มี.ค. 2563

วันที่ 20 มี.ค. 2563

วันที่ 17 มี.ค. 2563

วันที่ 16 มี.ค. 2563

วันที่ 15 มี.ค. 2563

วันที่ 13 มี.ค. 2563

วันที่ 12 มี.ค. 2563

วันที่ 06 มี.ค. 2563

วันที่ 05 มี.ค. 2563

วันที่ 02 มี.ค. 2563

วันที่ 02 มี.ค. 2563

วันที่ 25 ก.พ. 2563

วันที่ 24 ก.พ. 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2563

วันที่ 22 ก.พ. 2563

วันที่ 22 ก.พ. 2563

วันที่ 21 ก.พ. 2563

วันที่ 21 ก.พ. 2563

วันที่ 21 ก.พ. 2563

วันที่ 21 ก.พ. 2563

วันที่ 20 ก.พ. 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563

วันที่ 13 ก.พ. 2563

วันที่ 13 ก.พ. 2563

วันที่ 24 ม.ค. 2563

วันที่ 24 ม.ค. 2563

วันที่ 22 ม.ค. 2563

วันที่ 22 ม.ค. 2563

วันที่ 21 ม.ค. 2563

วันที่ 20 ม.ค. 2563

วันที่ 19 ม.ค. 2563

วันที่ 19 ม.ค. 2563

วันที่ 19 ม.ค. 2563

วันที่ 19 ม.ค. 2563

วันที่ 17 ม.ค. 2563

วันที่ 16 ม.ค. 2563

วันที่ 16 ม.ค. 2563

วันที่ 13 ม.ค. 2563

วันที่ 13 ม.ค. 2563

วันที่ 12 ม.ค. 2563

วันที่ 10 ม.ค. 2563

วันที่ 10 ม.ค. 2563

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 22 ธ.ค. 2562

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

วันที่ 19 ธ.ค. 2562

วันที่ 16 ธ.ค. 2562

วันที่ 15 ธ.ค. 2562

วันที่ 14 ธ.ค. 2562

วันที่ 12 ธ.ค. 2562

วันที่ 12 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 01 ธ.ค. 2562

วันที่ 23 พ.ย. 2562

วันที่ 21 พ.ย. 2562

วันที่ 20 พ.ย. 2562

วันที่ 19 พ.ย. 2562

วันที่ 17 พ.ย. 2562

วันที่ 17 พ.ย. 2562

วันที่ 17 พ.ย. 2562

วันที่ 17 พ.ย. 2562

วันที่ 15 พ.ย. 2562

วันที่ 13 พ.ย. 2562

วันที่ 13 พ.ย. 2562

วันที่ 13 พ.ย. 2562

วันที่ 12 พ.ย. 2562

วันที่ 09 พ.ย. 2562

วันที่ 26 ต.ค. 2562

วันที่ 25 ต.ค. 2562

วันที่ 25 ต.ค. 2562

วันที่ 21 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 20 ต.ค. 2562

วันที่ 17 ต.ค. 2562

วันที่ 17 ต.ค. 2562

วันที่ 14 ต.ค. 2562

วันที่ 13 ต.ค. 2562

วันที่ 12 ต.ค. 2562

วันที่ 10 ต.ค. 2562

วันที่ 04 ต.ค. 2562

วันที่ 02 ต.ค. 2562

วันที่ 01 ต.ค. 2562

วันที่ 25 ก.ย. 2562

วันที่ 24 ก.ย. 2562

วันที่ 24 ก.ย. 2562

วันที่ 22 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 21 ก.ย. 2562

วันที่ 20 ก.ย. 2562

วันที่ 19 ก.ย. 2562

วันที่ 18 ก.ย. 2562

วันที่ 17 ก.ย. 2562

วันที่ 16 ก.ย. 2562

วันที่ 14 ก.ย. 2562

วันที่ 06 ก.ย. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 24 ส.ค. 2562

วันที่ 21 ส.ค. 2562

วันที่ 20 ส.ค. 2562

วันที่ 20 ส.ค. 2562

วันที่ 16 ส.ค. 2562

วันที่ 03 ส.ค. 2562

วันที่ 21 ก.ค. 2562

วันที่ 20 ก.ค. 2562

วันที่ 20 ก.ค. 2562

วันที่ 20 ก.ค. 2562

วันที่ 20 ก.ค. 2562

วันที่ 19 ก.ค. 2562

วันที่ 19 ก.ค. 2562

วันที่ 18 ก.ค. 2562

วันที่ 14 ก.ค. 2562

วันที่ 12 ก.ค. 2562

วันที่ 10 ก.ค. 2562

วันที่ 08 ก.ค. 2562

วันที่ 25 มิ.ย. 2562

วันที่ 24 มิ.ย. 2562

วันที่ 23 มิ.ย. 2562

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

วันที่ 21 มิ.ย. 2562

วันที่ 21 มิ.ย. 2562

วันที่ 20 มิ.ย. 2562

วันที่ 19 มิ.ย. 2562

วันที่ 16 มิ.ย. 2562

วันที่ 15 มิ.ย. 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

วันที่ 11 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 24 พ.ค. 2562

วันที่ 24 พ.ค. 2562

วันที่ 23 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 21 พ.ค. 2562

วันที่ 20 พ.ค. 2562

วันที่ 20 พ.ค. 2562

วันที่ 20 พ.ค. 2562

วันที่ 20 พ.ค. 2562

วันที่ 20 พ.ค. 2562

วันที่ 18 พ.ค. 2562

วันที่ 17 พ.ค. 2562

วันที่ 14 พ.ค. 2562

วันที่ 13 พ.ค. 2562

วันที่ 13 พ.ค. 2562

วันที่ 11 พ.ค. 2562

วันที่ 26 เม.ย. 2562

วันที่ 25 เม.ย. 2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 20 เม.ย. 2562

วันที่ 19 เม.ย. 2562

วันที่ 26 มี.ค. 2562

วันที่ 24 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 23 มี.ค. 2562

วันที่ 21 มี.ค. 2562

วันที่ 15 มี.ค. 2562

วันที่ 15 มี.ค. 2562

วันที่ 15 มี.ค. 2562

วันที่ 14 มี.ค. 2562

วันที่ 26 ก.พ. 2562

วันที่ 23 ก.พ. 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

วันที่ 21 ก.พ. 2562

วันที่ 20 ก.พ. 2562

วันที่ 20 ก.พ. 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2562

วันที่ 16 ก.พ. 2562

วันที่ 13 ก.พ. 2562

วันที่ 12 ก.พ. 2562

วันที่ 12 ก.พ. 2562

วันที่ 11 ก.พ. 2562

วันที่ 10 ก.พ. 2562

วันที่ 26 ม.ค. 2562

วันที่ 25 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562

วันที่ 23 ม.ค. 2562

วันที่ 22 ม.ค. 2562

วันที่ 22 ม.ค. 2562

วันที่ 21 ม.ค. 2562

วันที่ 21 ม.ค. 2562

วันที่ 12 ม.ค. 2562

วันที่ 20 ธ.ค. 2561

วันที่ 16 ธ.ค. 2561

วันที่ 15 ธ.ค. 2561

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 2561

วันที่ 11 ธ.ค. 2561

วันที่ 07 ธ.ค. 2561

วันที่ 06 ธ.ค. 2561

วันที่ 28 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2561

วันที่ 23 พ.ย. 2561

วันที่ 23 พ.ย. 2561

วันที่ 23 พ.ย. 2561

วันที่ 19 พ.ย. 2561

วันที่ 17 พ.ย. 2561

วันที่ 17 พ.ย. 2561

วันที่ 02 พ.ย. 2561

วันที่ 25 ต.ค. 2561

วันที่ 24 ต.ค. 2561

วันที่ 19 ต.ค. 2561

วันที่ 18 ต.ค. 2561

วันที่ 16 ต.ค. 2561

วันที่ 16 ต.ค. 2561

วันที่ 15 ต.ค. 2561

วันที่ 15 ต.ค. 2561

วันที่ 14 ต.ค. 2561

วันที่ 14 ต.ค. 2561

วันที่ 14 ต.ค. 2561

วันที่ 11 ต.ค. 2561

วันที่ 03 ต.ค. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 14 ก.ย. 2561

วันที่ 13 ก.ย. 2561

วันที่ 10 ก.ย. 2561

วันที่ 08 ก.ย. 2561

วันที่ 07 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ส.ค. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 18 ส.ค. 2561

วันที่ 09 ส.ค. 2561

วันที่ 04 ส.ค. 2561

วันที่ 04 ส.ค. 2561

วันที่ 24 ก.ค. 2561

วันที่ 24 ก.ค. 2561

วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561

วันที่ 09 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 03 ก.ค. 2561

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

วันที่ 17 มิ.ย. 2561

วันที่ 16 มิ.ย. 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561

วันที่ 31 พ.ค. 2561

วันที่ 24 พ.ค. 2561

วันที่ 24 พ.ค. 2561

วันที่ 30 เม.ย. 2561

วันที่ 30 เม.ย. 2561

วันที่ 22 เม.ย. 2561

วันที่ 22 เม.ย. 2561

วันที่ 22 เม.ย. 2561

วันที่ 21 เม.ย. 2561

วันที่ 05 เม.ย. 2561

วันที่ 02 เม.ย. 2561

วันที่ 31 มี.ค. 2561

วันที่ 27 มี.ค. 2561

วันที่ 27 มี.ค. 2561

วันที่ 27 มี.ค. 2561

วันที่ 08 มี.ค. 2561

วันที่ 08 มี.ค. 2561

วันที่ 28 ก.พ. 2561

วันที่ 28 ก.พ. 2561