ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรซอยรามคำแหง 12 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรซอยรามคำแหง 12 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรามคำแหง 12

 

แบ่งเป็น 2 ช่วงการทำงานก่อสร้าง ดังนี้

 

1) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดทางเข้า-ออก ซอยรามคำแหง 12 ระยะทางประมาณ 30 เมตร เพื่อก่อสร้างทางเบี่ยงทดแทน โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ใช้ซอยรามคำแหง 8 หรือ ซอยพระรามเก้า 29, 39 ทดแทน

 

2) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 เฉพาะรถที่วิ่งเข้าซอยรามคำแหง 12 ขอให้ใช้ซอยรามคำแหง 8 หรือ ซอยพระรามเก้า 29, 39 ทดแทน (*ซอยรามคำแหง 12 เดินรถออกจากซอยทางเดียว)