ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำแหง 22 - 24 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำแหง 22 - 24 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

 

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

*มีผลให้ ถนนรามคำแหงบริเวณดังกล่าว ระยะทางประมาณ 60 เมตร ฝั่งขาเข้า เหลือ 2 ช่องจราจร โดยเพิ่มช่องจราจรในฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร เป็นช่องจราจรฝั่งขาเข้าทดแทด สำหรับฝั่งขาออก เหลือ 2 ช่องจราจร