ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม หน้า บมจ. อสมท. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน วันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

รฟม. แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม ขาเข้า มุ่งหน้าแยกศูนย์วัฒนธรรม ชิดแนวทางเท้า บริเวณหน้าทางเข้า บมจ. อสมท. เป็นระยะทางประมาณ 75 เมตร เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานี รฟม. ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีผลให้ถนนวัฒนธรรม (เดินรถทางเดียว) ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com