ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 11-19 ฝ...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดพื้นที่บริเวณรอบหอนาฬิกาและจุดจอดรถประจำมหาวิทยา...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงเส้นทางบนถนนรามคำแหง เพื่อสำรวจสาธธารณูปโภคใต...
เริ่ม 15 ม.ค. 2561
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้าออก รฟม. เพื่องานก่อสร้างสถา...
เริ่ม 25 ธ.ค. 2560
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 76 ถึงซอ...
เริ่ม 15 ธ.ค. 2560
รฟม. แจ้งการปฎิบัติงานบนทางเท้า ถนนรามคำแหง (ฝั่งขาออก)...
เริ่ม 02 ธ.ค. 2560
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิ...
เริ่ม 18 พ.ย. 2560
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องจราจรบนถนนรามคำแหง วันที่ 19 สิงหาคม 2560...
เริ่ม 19 ส.ค. 2560
รฟม.จัดอบรมหลักสูตร “เสริมทักษะผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร” ซึ่ง...
เริ่ม 17 ก.ค. 2560