ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ตั้งแต่ ซอยรามค...
เริ่ม 20 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรภายใน ซอยรามคำแหง 12 จำนวน 1 ช่องจราจ...
เริ่ม 19 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อก่...
เริ่ม 15 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแห...
เริ่ม 15 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามค...
เริ่ม 10 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณปั๊ม LPG ...
เริ่ม 09 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 08 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแห...
เริ่ม 06 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อดำเนินการปรับปร...
เริ่ม 06 ต.ค. 2561
รฟม. พร้อมเปิดเส้นทางลัด ผ่านพื้นที่ รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระร...
เริ่ม 01 ต.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 24/1 ...
เริ่ม 26 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง เพื่อดำเนินการรื้อถอนเสาตอม...
เริ่ม 22 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 20 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 18 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 17 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สุ...
เริ่ม 15 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อก่...
เริ่ม 15 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยราม...
เริ่ม 12 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแห...
เริ่ม 12 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพ...
เริ่ม 12 ก.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแห...
เริ่ม 11 ก.ย. 2561