ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
79.44%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564
อาคารจอดแล้วจร
16.09%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี