ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
29.30%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สถานีประดิษฐ์มนูธรรม
47.94%
ปี เดือน

วันที่ 27 พ.ย. 2561

วันที่ 27 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย. 2561

วันที่ 09 พ.ย. 2561

วันที่ 05 พ.ย. 2561

วันที่ 30 ต.ค. 2561

วันที่ 30 ต.ค. 2561

วันที่ 29 ต.ค. 2561

วันที่ 29 ต.ค. 2561

วันที่ 29 ต.ค. 2561

วันที่ 27 ต.ค. 2561

วันที่ 22 ต.ค. 2561

วันที่ 21 ต.ค. 2561

วันที่ 18 ต.ค. 2561

วันที่ 11 ต.ค. 2561

วันที่ 26 ก.ย. 2561

วันที่ 26 ก.ย. 2561

วันที่ 26 ก.ย. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 13 ก.ย. 2561

วันที่ 09 ก.ย. 2561

วันที่ 08 ก.ย. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 15 ส.ค. 2561

วันที่ 14 ส.ค. 2561

วันที่ 11 ส.ค. 2561

วันที่ 11 ส.ค. 2561

วันที่ 24 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561

วันที่ 06 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 24 มิ.ย. 2561

วันที่ 24 มิ.ย. 2561

วันที่ 23 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 16 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

วันที่ 04 มิ.ย. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 18 พ.ค. 2561

วันที่ 17 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2560