ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
24.59%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561
สถานีรฟม.
37.32%
ปี เดือน

วันที่ 03 พ.ค. 2562

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 18 ส.ค. 2561

วันที่ 16 ส.ค. 2561

วันที่ 15 ส.ค. 2561

วันที่ 07 ส.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

วันที่ 09 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 04 ก.ค. 2561

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 23 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561

วันที่ 06 มิ.ย. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 09 พ.ค. 2561