ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
24.59%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
18.21%
ปี เดือน

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 18 ส.ค. 2561

วันที่ 14 ส.ค. 2561

วันที่ 13 ส.ค. 2561

วันที่ 11 ส.ค. 2561

วันที่ 05 ส.ค. 2561

วันที่ 05 ส.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561

วันที่ 09 ก.ค. 2561

วันที่ 09 ก.ค. 2561

วันที่ 06 ก.ค. 2561

วันที่ 30 มิ.ย. 2561

วันที่ 29 มิ.ย. 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

วันที่ 11 มิ.ย. 2561

วันที่ 04 มิ.ย. 2561

วันที่ 02 มิ.ย. 2561

วันที่ 23 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 19 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 08 พ.ค. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2560