ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและเกาะกลาง บริเวณทางเข้า-ออก กกท ประตู 1 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศ 13 (IVS13)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและเกาะกลาง บริเวณทางเข้า-ออก กกท ประตู 1 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศ 13 (IVS13)

 

ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 เมษายน 2562 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

*มีผลให้ ถนนรามคำแหงในบริเวณดังกล่าว ฝั่งขาเข้า เหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก เหลือ 2 ช่องจราจร