ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปรับเปลี่ยนแนวปิดกั้นพื้นที่ และทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง

รฟม. แจ้งปรับเปลี่ยนแนวปิดกั้นพื้นที่ และทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง